Капково напояване

 

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 

В най-опростения си вариант, системата за капково напояване се състои от източник на вода, магистрална тръба, с която водата да бъде доставена до площта за напояване и капков маркуч. В Профикс използваме висококачествени италиански фитинги от първична пластмаса, произведени от Irritec. Това означава, че качеството и устойчивостта им са абсолютно гарантирани, което е от ключово значение при системи под влиянието на атмосферните условия. Всички продукти, които предлагаме за капково напояване са от Irritec и RainBird, което означава, че са изцяло съвместими помежду си. По този начин, елиминираме и всякакви проблеми при по-нататъшни промени или настройки по системата за капково напояване.

Капково напояване
Капков маркуч за капково напояване Rain Bird Drip Irrigation

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 


1.Оглед и изготвяне на проект.

За да гарантираме, че целият процес ще премине безпроблемно, предпочитаме да започнем с оглед на мястото, на което ще работим. Нашият опит сочи, че комуникацията с клиента на този етап е от ключово значение за постигане на максимална удовлетвореност от крайния резултат. Това е първата възможност Вашите желания да бъдат разгледани подробно и обсъдени на място. Следва изготвянето на проект. Нашият обучен и сертифициран проектант ще вземе в предвид резултатите от първичния оглед и ще изготви Вашият проект спрямо тях. 


2.Започване на работа

Първата стъпка към изпълнение на Вашият проект е свързването към водоизточник. На този етап е важно да знаем от къде системата ще черпи вода и параметрите на водоизточника (налягане, дебит и др.)

 

3.Основна дейност

След полагане на магистралните тръби, започваме свързването на капковия маркуч. Разполагаме с всички видове фитинги нужни за работата: тройници, муфи, нипели, адаптори и т.н. Също така, разполагаме и с колчета, на които да монтираме капковия маркуч – по този начин намаляваме възможността за запушване на микро-отворите и фиксираме капковия маркуч за едно качествено изпълнение и перфектно структуриране на системата Ви.

 

4.Автоматизиране

Ако ще автоматизираме системата, тук е моментът, в който се ангажираме да подготвим програматора – накрая, ще го свържем към изготвената система.

 

5.Настройка

След приключване на работата по системата, тестваме всичко и настройваме програматора спрямо Вашите нужди.

 
6.Поддръжка

 

 Предлагаме и пакет с поддръжка на системата Ви – зазимяване и профилактика в началото на новия сезон и обслужване.

 

Безплатен съвет: винаги използвайте самокомпенсиращ капков маркуч, когато поливате растения като туя, лигуструм, лавровишна, спирея и др. растения, използвани за жив плет. По този начин си подсигурявате равномерен дебит за всяко едно растение, а това е главната предпоставка всички растения от живият Ви плет да са с еднаква височина.

Свържете се с нас

Позвънете на