Капково напояване

 

КАПКОВО НАПОЯВАНЕ 

В най-опростения си вариант, системата за капково напояване се състои от източник на вода, магистрална тръба, с която водата да бъде доставена до площта за напояване и капков маркуч. В Профикс използваме висококачествени италиански фитинги от първична пластмаса, произведени от Irritec. Това означава, че качеството и устойчивостта им са абсолютно гарантирани, което е от ключово значение при системи под влиянието на атмосферните условия. Всички продукти, които предлагаме за капково напояване са от Irritec, което означава, че са изцяло съвместими помежду си. По този начин, елиминираме и всякакви проблеми при по-нататъшни промени или настройки по системата за капково напояване.

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 


1.Оглед и изготвяне на проект.

За да гарантираме, че целият процес ще премине безпроблемно, предпочитаме да започнем с оглед на мястото, на което ще работим. Нашият опит сочи, че комуникацията с клиента на този етап е от ключово значение за постигане на максимална удовлетвореност от крайния резултат. Това е първата възможност Вашите желания да бъдат разгледани подробно и обсъдени на място. Следва изготвянето на проект. Нашият обучен и сертифициран проектант ще вземе в предвид резултатите от първичния оглед и ще изготви Вашият проект спрямо тях. 


2.Започване на работа

Първата стъпка към изпълнение на Вашият проект е свързването към водоизточник. На този етап е важно да знаем от къде системата ще черпи вода и параметрите на водоизточника (налягане, дебит и др.)

 

3.Основна дейност

След полагане на магистралните тръби, започваме свързването на капковия маркуч. Разполагаме с всички видове фитинги нужни за работата: тройници, муфи, нипели, адаптори и т.н. Също така, разполагаме и с колчета, на които да монтираме капковия маркуч – по този начин намаляваме възможността за запушване на микро-отворите и фиксираме капковия маркуч за едно качествено изпълнение и перфектно структуриране на системата Ви.

 

4.Автоматизиране

Ако ще автоматизираме системата, тук е моментът, в който се ангажираме да подготвим програматора – накрая, ще го свържем към изготвената система.

 

5.Настройка

След приключване на работата по системата, тестваме всичко и настройваме програматора спрямо Вашите нужди.

 
6.Поддръжка

 

 Предлагаме и пакет с поддръжка на системата Ви – зазимяване и профилактика в началото на новия сезон и обслужване.

Свържете се с нас

Позвънете на