Омекотители за твърда вода

 

ОМЕКОТИТЕЛИ ЗА ВОДА - ВЪВЕДЕНИЕ

Омекотителите за вода премахват минералите, които правят водата „твърда“, като „твърдата“ или „варовита“ вода е един от най-често срещаните проблеми в домакинствата и при случаи, в които се използва независим източник на вода (кладенец, сондаж, каптаж, и т.н.)

Твърдата вода износва някои домашни уреди и машини, оставя непрозрачен филм върху плотове и плочки, и изсушава косата и кожата. При толкова много широкообхватни проблеми не е учудващо, тогава, че темата за омекотяване на водатата, обратната осмоза, и като цяло филтрирането на водата и повишаване на качеството й, стават все по-актуални теми в нашето ежедневие.


Изборът да се монтира омекотител за вода (на добра цена) е една от най-сигурните инвестиции, които човек да направи за семейството или бизнеса си по отношение на качеството на водата и здравето на хората, консумиращи я. Изборът на точният модел и неговите възможности обикновено е лесен и сравнително праволинеен, тъй като зависи от само два главни фактора: твърдостта на входната вода и нужният дебит от омекотена вода.

 Какво представлява омекотителя за вода?

Омекотителят за вода всъщност е част от цялостна филтрираща система, а не един-единствен елемент. Функцията на тази система е да премахва т.нар. „втвърдители“, когато се говори за водата – калциеви и магнезиеви минерали – чрез процес, наречен йонен обмен. Това е начинът, по който омекотителят за вода адресира проблема с твърдостта на водата. Но, какво представлява един омекотител за вода?


Накратко, това е система от няколко основни компонента, които изпълняват една обща функция – омекояване на водата. Тези елементи са следните:

 • ◊ Минерален резервоар
  Това е пространството, в което водата се омекотява. Входящата вода се прекарва през него, депозирайки калциеви и магнезиеви йони в смолистият слой (в зависимост от модела, това може да бъдат самите стени на резервоара или легло от смолисти топчета, например).

  Изходящата вода е вече омекотена, и може спокойно да захранва Вашите домакински устройва и всички консуматори, които искате да използват омекотена вода (пералня, душ, кафе машина, и т.н.)
 • ◊ Управляващ модул 
  Този модул действа като клапан и това е „мозъка“ на системата. Често го наричат и „контролен“ или „управляващ“ клапан. Управляващият модул измерва количеството вода, което минава през минералният резервоар (т.е. количеството неомекотена вода, влизаща в резервоара).

  Тъй като минавайки през смолата, „втърдяващите“ йони биват заменяни от йоните на смолата, това намалява способността на смолата да омекотява водата. Управляващият модул има за цел да започне регенеративен процес преди количеството на „втърдяващите“ йони да надвиши способността на смолата да омекотява водата.

  Максималният капацитет е предварително настроен, и се запазва във вграденият в контролера микрокомпютър. Периодите между регенерациите главно зависят от това колко е твърда входящата вода и колко омекотена вода се консумира. Тук се крие и най-голямото предимство на този тип контролни клапани – те се активират само при нужда, позволявайки максимална ефикасност на омекотителната система.
 • ◊ Резервоар за солен разтвор
  Този резервоар спомага за регенерацията на системата.

  Обикновено е по-малък от минералния резервоар (този със смолата), и съдържа концентриран солен разтвор, като понякога се използва и калиев разтвор. Целта е да се възстанови позитивният заряд на смолната маса.

  Самата сол трябва да бъде ръчно добавяна от потребителя, и често е под формата на таблетки, пелети, бучки и други. Солта се разтваря на дъното на този резервоар като разтворът бива внесен в минералният резервоар, когато управляващият модул отчете, че способността за омекотяване на водата е намалена.

  Тежкият солен разтвор е ключов за процеса на  регенерация на смолната маса, и когато няма сол в този резервоар, водата, минаваща през смолата няма да бъде омекотена.

Цялостна филтрационна система

Омекотителят за вода може да бъде цялостно решение не само за омекотяване, но и за филтриране и дори обогатяване на водата, и може да бъде използван не само в къщи, но и в апаратаменти, офис сгради, оранжерии, и много други. Ето защо е важно да се разбере цялостната визия зад избора на такава система и монтирането й.

Твърдата вода вреди на много елементи от ежедневният ни живот – от кафе-машини, съдомиялни, перални и бойлери, през натрупвания в тръбите, меките връзки и смесителите, до запушване на напоителни дюзи, капкови маркучи, разпръсквачи, и други.

Примери

◊ С падането на температурите, още повече калций и магнезий могат да бъдат преобразувани в твърди депозити, когато твърдата вода, която ги съдържа минава през подгряващо тяло, което е от особено значение за бойлерите, например.
◊ Твърдата вода не само вреди на нагревателите в някои перални, но също така увеличава нужното количество перилен препарат. Освен това, дрехите биват захабявани още по-бързо, като това внася двоен разход само заради високата твърдост на водата.
◊ Стъклени чинии, чаши и купи, например, излизат от съдомиялната, покрити с непрозрачен филм, на петна, и/или с на ивици.

Допълнително филтриране

Като част от доброто монтажно изпълнение на омекотителната система, на клиента често се предоставя избор между различни опции за допълнителна механична филтрация на водата с цел постигане на по-добри резултати и по-чиста вода.

Има опции за филтри от около 150 до 5 микрона, като най-често се използва комбинация от няколко механични филтъра, започвайки от по-едър до по-фин. Някои филтри са за еднократна употреба, докато някои могат да бъдат преизползвани.

Тази стъпка е ключова за запазване на резервоарите, клапаните и връзките от Вашата ВиК система чисти, и Ви подсигурява допълнително спокойствие, че получавате не само по-чиста вода, но и нямате проблеми с налягането поради на частици в трудно-достъпните места от ВиК системата Ви.

Допълнителната филтрация е от особено значение при използването на независими източници на вода като кладенци, сондажи, каптажи и т.н.

Какво премахват омекотителите за вода?

По предназначение, омекотителите премахват калциеви и магнезиеви йони от твърдата вода. Калций (Ca2+) и Магнезий (Mg2+) са двата основни „втвърдите“, за които говорим. Йоннообменният процес допълнително привлича и елиминира положителните йони (катиони), като списъкът включва и минерали като желязо и манган.

Допълнителна информация за желязото

Омекотителите за вода премахват само т.нар. „разтворено“ желязо (двувалентно желязо), когато то е в ниски концентрации и по-голямата част от него е в разтворимата си форма. Желязото придава затъмнен вид на водата и оставя видими следи по тоалетната, ваната, мивките, и т.н.

Неразтворимото желязо е много по-трудно за премахване само с омекотителна система, тъй като то може да се акумулира по смолата и да предотврати успешното й регенериране. Това от своя страна намалява ефективността на цялата система.

Също така, дори при разтвореното желязо има опасност то да се превърне в нератворимата си форма, когато бъде изложено на кислород (оксидация). Препоръчително е при високи нива на желязо във водата да се използва отделен специализиран филтър за желязо, монтиран преди омекотителя, и използването на специализирани препарати за почистване на смолата в минералния резервоар. Най-доброто решение е монтирането на система за обратна осмоза.

Годна ли е омекотената вода за пиене и директна консумация?

Краткият отговор е да – годна е.

Макар в йоннообменният процес да се отделя натрий в омекотената вода, количествата не са достатъчно високи, за да бъдат опасни за човешкото тяло. При среднотвърда вода на входа на системата, внесеното количество натрий ще бъде около 37 милиграма на литър омекотена вода. За сравнение, една филийка бял хляб може да съдържа до около 170 милиграма натрий, а едно парче пица – до около 650 милиграма.

Важно е да се отбележи, че твърдостта на входната вода има линейна връзка с внесеното количество натрий, така че в случаи с много висока твърдост на водата е препоръчително да се обърнете към специализирани консултанти относно това дали е нужно вместо това да се монтира система за обратна осмоза за водата, която ще бъде директно консумирана (пиене, готвене, и др.) В тези случаи, системата за обратна осмоза се монтира след омекотителя.

Свържете се с нас

Позвънете на